صفحه اصلیاخبار پیش دبستانیآغاز سال تحصیلی 95-96

آغاز سال تحصیلی 95-96

آغاز سال تحصیلی 96-1395 روز شنبه 95/7/3 ساعت 11-9 صبح به همراه جشن آغاز سال تحصیلی جدید می باشد، که تنها با حضور نوآموزان انجام می گیرد.