پیش دبستانی صدر

مهم ترین اخباری که در روز اول مهر اتفاق افتاد

دادن بادکنک و پذیرایی از نو آموزان و دادن باک خوراکی برای بردن به منزل

آشنایی نو آموزان با مربی -آشنایی نو آموز با همکلاسی هایش - گذاشتن آهنگ برای نو آموزان دادن یاد بود خوش آمد گویی به نو آموزان - آشنایی نوآموز با کلاس - قرار دادن محیطی مفرح برای بچه ها

blushwinkangel