چالش‌های حضوری شدن مدارس

راثی در رابطه با چالش‌های حضوری شدن مدارس، متذکر می‌شود: نباید از این دانش‌آموزان مانند گذشته توقع داشت چراکه آسیب‌های کرونا بسیار جدی بوده و کارهای جبرانی در این زمینه بسیار ضروری است؛ بنابراین متولیان آموزش و پرورش تدابیر جدی برای تقویت وضعیت یادگیری و یادداری این دانش آموزان باید اتخاذ کنند.

 

او ادامه می‌دهد: برگزاری جلسات جبرانی و مرور فشرده دروس گذشته یا حتی مقطع تحصیلی قبلی، تلاش برای معنادار کردن یادگیری دانش آموزان، اصلاح یادگیری‌های معیوب و عمق بخشی به یادگیری آنها با سنجش‌های مستمر می‌تواند در کوتاه مدت به حذف برخی از آسیب‌های دوران کرونا کمک کند، البته بهتر است از ظرفیت فضای مجازی نیز با رفع نواقصات موجود و آموزش مهارت‌های بهره‌گیری خوب از این فضا در کنار آموزش‌های حضوری استفاده شود.

 

او اضافه می‌کند: انتشار فایل آموزش‌ها، بارگذاری تکالیف و ارائه‌ی بازخورد در این فضا توسط معلمان به بهبود یادگیری و یادداری دانش آموزان کمک خواهد کرد، باوجود اینکه در دو سال گذشته سطح آموزشها و یادگیری کاهش یافته بود، اکنون در یادگیری مشکلی ایجاد نمی‌شود.

 

این روانشناس تربیتی یادآور می‌شود: بدون شک عوارض ناشی از شیوع کرونا در حوزه‌ی آموزش به این زودی قابل جبران نبوده و حتماً مشکلاتی را برای دانش آموزان و معلمان حتی خانواده‌ها ایجاد خواهد کرد، عادات رفتاری دانش‌آموزان از تعطیلی مدارس بهم خورده و شکل‌گیری عادات جدید مستلزم زحمات جدی خواهد بود؛ بنابراین متولیان تعلیم و تربیت در کاهش این عوارض باید برنامه‌های جدی طراحی و اجرا کنند.